Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Partners

Van Essen Consult is lid van   Web    

 

Q-associates is een samenwerkingsverband van zelfstandige organisatie adviseurs en interim-managers, die actief zijn voor bestuurders en (top)managers van bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties die opereren in een maatschappelijke context.

 

Momenteel bestaat de associatie uit een achttal professionals die hun sporen verdiend hebben bij het oplossen van complexe vraagstukken en het implementeren van veranderingen binnen organisaties. De associates hebben stuk voor stuk grote affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en opereren op het raakvlak van bestuur, beleid en uitvoering.

 

Doordat intensief wordt samengewerkt zorgt de associatie voor bundeling van expertises, capaciteiten en netwerken zodat complexe vraagstukken integraal aangepakt en opgelost kunnen worden.