Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Welkom bij Van Essen Consult

Consultative coaching / ZKM Consultant (R)

De combinatie van coaching en consulting creëert meerwaarde en versnelt het ontwikkelingsproces in organisaties. Het werkt uitermate effectief bij pragmatisch ingestelde cliënten in een complexe omgeving; persoon en situatie met elkaar verbonden.

Traditionele consulting voldoet meestal niet in een dynamische, snel veranderende omgeving. Kennis is niet hetzelfde als actie. Sterker nog cliënten ervaren vaak een overload aan informatie wat het juist moeilijk maakt om een oplossing te kiezen. Geïnformeerde, bedachtzame actie is wat ze eigenlijk nodig hebben. ZKM (zelfkonfrontatiemethode) is hierop een belangrijke aanvulling, reflectie en actie. Traditionele coaching richt zich voornamelijk op de persoon zelf, zonder de zakelijke context en de keuzes daarin goed in ogenschouw te nemen. Actie wordt dan belangrijker dan inhoud en resulteert waarschijnlijk in het implementeren van de verkeerde oplossing. Het antwoord is een mix van consulting en coaching.