Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Advies

Behoefte aan een helder advies? Wij inventariseren de vragen die u heeft en beantwoorden deze op een praktische en hanteerbare wijze. Veel adviesbureaus leggen de nadruk op wat niet goed gaat. Onze ervaring is dat u juist verder komt met de competenties waar uw bedrijf of instelling wel over beschikt. Leer de eigen kracht van de organisatie kennen en optimaal inzetten.

 

Wij werken met een duidelijke rolverdeling. Onze klanten weten meestal erg goed wat ze willen. Lastiger is de hoe-vraag te beantwoorden, wij voegen de juiste expertise toe om de inhoud ook daadwerkelijk te laten werken. Wij maken een samenhangende presentatie die u direct kunt gebruiken om te communiceren naar alle betrokkenen. De witte vlekken worden zo opgevuld en het ‘strategisch verhaal’ gecompleteerd. Zomaar wat onderzoeks-/adviesvragen uit onze praktijk:

  • Ontwikkel een vragenlijst op grond waarvan wij het draagvlak voor de verandering kunnen monitoren;
  • Geef aan welke aspecten van onze cultuur cruciaal zijn voor de uitvoering van de strategie;
  • Maak een fusiedocument dat¬†partners¬†onderschrijven en op basis waarvan de integratie stapsgewijs gestalte kan krijgen.