Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Begeleiding

De plannen zijn gemaakt, de koers is duidelijk en de meeste issues zijn geadresseerd. Er volgt een spannende periode waarin ‘naast de verbouwing de winkel gewoon open blijft’. Wij hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met integrale veranderingsprocessen. Naast continue monitoring van de voortgang zorgen wij voor de nodige specialisten die op specifieke onderwerpen kunnen worden ingezet. Dit kan een adviseur zijn op communicatiegebied, een projectleider of zelfs een gekwalificeerde interimmanager.

 

Het managementteam vraagt in deze periode de nodige aandacht. Spanningen doen zich voor en gaan een eigen leven leiden als ze niet vroegtijdig worden onderkend en op tafel komen. Wij begeleiden teams in deze periode en zorgen voor adequate interventies om obstakels in de organisatie uit de weg te ruimen.

 

De eindverantwoordelijk manager staat vaak alleen en kan op weinigen terugvallen. Hij wil anderen niet met zijn eigen problemen opzadelen. Het is dan een verademing om een ‘raadgever’ te hebben die niet alleen direct beschikbaar is maar waamee ook een hechte vertrouwensrelatie wordt opgebouwd.