Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Coaching

Coaching is niet meer weg te denken uit de moderne advies- en managementpraktijk en blijkt een effectief instrument. Onze coaching vindt altijd plaats vanuit de context van de vraag. Coaching richt zich dus zelden op de persoon sec, maar neemt belangrijke factoren uit de omgeving mee. Een professional die opnieuw inspiratie zoekt in zijn vak, een directeur die zijn rol wil aanscherpen in een veranderingstraject of een bestuurder die moet overleven in een lastige politiek krachtenveld.

Het narratieve coachen helpt daarbij. Het ‘verhaal’ van de cliënt is leidend. ZKM (zelfkonfrontatiemethode) geeft de narratieve aanpak een wetenschappelijke basis, die garant staat voor het nodige zelfinzicht en intrinsiek gevoelde urgentie om de uitdagingen aan te pakken.

De rol van coach gaat vaak na enige tijd over in de rol van raadgever, het ‘consigliere-model’. Een consultancy profiel dat op de achtergrond via persoonlijke spiegeling en confrontatie een bewezen alternatief is voor de zgn. expertise gedreven consultancy. Een in de praktijk veel effectiever instrument dat misschien wat trager start maar uiteindelijk veel langer en dieper in de organisatie doorwerkt.