Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Portfolio

Gespecialiseerd adviesbureau vraagt ondersteuning bij het strategieproces

Van Essen Consult helpt het managementteam de markt te inventariseren en tot afgewogen keuzes te komen. Belangrijke uitkomst is dat men niet langer afhankelijk is van één enkele pmc maar een tweede pijler in het publieke domein weet aan te boren, die past bij de organisatiecompetenties en ook nog anti-cyclisch werkt.

 

SW-/reïntegratiebedrijf vraagt begeleiding bij het opstellen van een beslisdocument

Van Essen Consult organiseert een aantal bijeenkomsten met het managementteam om verschillende verzelfstandigingsscenario’s in combinatie met uitbreiding van activiteiten op een rij te krijgen. Als gevolg van ‘marktomstandigheden’ en veranderende wetgeving worden enkele opties gekozen die goed aansluiten bij de ambities van het management. Een aantal stakeholders wordt om commentaar gevraagd alvorens het document ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voor te leggen.

 

Gemeentelijke dienst vraagt ondersteuning bij commerciële strategie

Van Essen Consult inventariseert de commerciële mogelijkheden in relatie tot de eigendomssituatie en omgevingsfactoren van het bedrijf. Lange termijnopties blijken opeens, vanwege de continuïteit snel te moeten worden geïmplementeerd. Een operationeel plan wordt uitgewerkt en kan nog in dezelfde planningsperiode worden uitgevoerd.