Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Profiel

Fred van EssenFred van Essen is een ervaren organisatieadviseur / coach die meer dan 25 jaar het adviesvak uitoefent. Hij beschikt zonodig over een netwerk van gespecialiseerde professionals, die gezamenlijk in staat zijn complexe organisatievraagstukken op te lossen. Hij richt zich nadrukkelijk op de relatie tussen mens en organisatie, het verbinden van zachte met harde elementen, met als doel het beste resultaat voor de opdrachtgever.


‘Als organisatieadviseur ben ik altijd gefascineerd geweest door ontwikkeling van organisaties en de mensen die er werken. Het meest helder komt dit tot uiting als er faseverschil ontstaat, d.w.z. de organisatie ontwikkelt zich sneller, anders dan het individu of andersom. Dit gaat gepaard met wrijving of conflict wat uiteindelijk om een oplossing vraagt. In mijn advisering / coaching ga ik dus uit van ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Daarin neem ik de ontwikkelingsfase van organisatie of individu nadrukkelijk als uitgangspunt. Ik werk vanuit het ‘consigliere’ model waarin ik tracht de volgende kwaliteiten in te zetten:

 

  • 25 jaar rijkgeschakeerde advieservaring;
  • onthechte mentaliteit waar het ego, macht en persoonlijk succes betreft;
  • durf en vermogen tot integer confronteren.