Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Specialismen

Van Essen Consult is gespecialiseerd in de volgende organisatie-issues:

 • Regie van veranderingsprocessen
  (ODR-accreditatie, Managing Organizational Change)
 • Fusies en overnames
  (Post-acquisitiemanagement, zie ook ‘het fusiehandboek’)
 • Strategisch HRM
  (Van bedrijfsstrategie naar HRM-inrichting)
 • Cultuurontwikkeling
  (Human Synergistics-accreditatie; lsi, gsi, oci, etc.)
 • Teameffectiviteit, high performance teams
  (Human Insight-accreditatie, AEM-cube)
 • Executive coaching
  (‘Consigliere-model’)
'),document.contains||document.write(''),window.DOMRect||document.write(''),window.URL&&window.URL.prototype&&window.URLSearchParams||document.write(''),window.FormData&&window.FormData.prototype.keys||document.write(''),Element.prototype.matches&&Element.prototype.closest||document.write('')