Van Essen Consult - organisatieadvies & coaching

Specialismen

Van Essen Consult is gespecialiseerd in de volgende organisatie-issues:

 • Regie van veranderingsprocessen
  (ODR-accreditatie, Managing Organizational Change)
 • Fusies en overnames
  (Post-acquisitiemanagement, zie ook ‘het fusiehandboek’)
 • Strategisch HRM
  (Van bedrijfsstrategie naar HRM-inrichting)
 • Cultuurontwikkeling
  (Human Synergistics-accreditatie; lsi, gsi, oci, etc.)
 • Teameffectiviteit, high performance teams
  (Human Insight-accreditatie, AEM-cube)
 • Executive coaching / ZKM (zelfkonfrontatiemethode)
  (‘Consigliere-model’)